Droga S7 - Obwodnica Kielc - III 2013

OPIS REALIZACJI

 

 • Nazwa roboty : Wzmocnienie nasypu drogowego drogi S7 od km 551+335 do km 551+430 w miejscowości Górki Szczukowskie na zadaniu: „Rozbudowa drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)
 • Inwestor : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 29-950 Kielce
 • Generalny Wykonawca : SOLEY Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 33, 32-083 Balice
 • Projektant : EKOWIERT Sp. z o. o. ul. Dunikowskiego 12, 40-127 Katowice
 • Termin realizacji : marzec 2013
 • Opis zadania/projektu : Przedmiotem zadania jest stabilizacja skarpy nasypu odcinka drogowego drogi S7 od km 551+335 ÷ 551+430 w miejscowości Górki Szczukowskie w zakresie: wzmocnienie korpusu jezdni w strefach rozgęszczeń nasypu drogowego za pomocą kolumn iniekcyjnych i zabezpieczenie nasypu drogowego po stronie wschodniej poprzez wykonanie palisady z pali CFA 500 zbrojonych profilem stalowym HE200B na odcinku drogi o długości 95 m oraz wykonanie terenowych badań geofizycznych przed i po uzdatnieniu metodą kolumn iniekcyjnych.
 • Warunki gruntowo-terenowe: Zabezpieczany nasyp stanowi 95 metrowy odcinek drogi S7. Nasyp został wykonany w latach 70 XX wieku. Po wykonaniu drugiego pasa jezdni równolegle do istniejącego na analizowanym odcinku jezdni stwierdzono spękania podłużne i poprzeczne nowej nawierzchni asfaltowej, co wskazywało na utratę stateczności skarpy. W podłożu na całym terenie do głębokości rozpoznania (maksymalnie 18,0 m ppt. występują nasypy i grunty rodzime. Nasypy – zbudowane z gruntów sypkich i spoistych o różnym stanie zagęszczenia i plastyczności. Grunty rodzime (plejstocen + holocen) – występują bezpośrednio pod nasypami w postaci średniozagęszczonych piasków (pylastych, średnich, gliniastych) oraz twardoplastycznych namułów plastycznych. Zwietrzelina gliniasta utworów dewońskich  - wykształcona jako twardoplastyczna i półzwarta zwietrzelina gliniasta.
 • Rozwiązania projektowe: Do zakresu naszych prac należało:
  1. Wykonanie palisady z pionowych pali wierconych CFA: Wykonano po stronie wschodniej 109 szt. pionowych pali wierconych CFA 500 o długości 12m zbrojonych kształtownikiem HE200B na odcinku drogi o długości 95m.
  2. Wzmocnienie korpusu jezdni w strefach rozgęszczeń nasypu drogowego za pomocą kolumn iniekcyjnych: Wykonano 192 szt. kolumn iniekcyjnych  o łącznej długości 2496 m. Kolumny powstały poprzez wprowadzenie w podłoże zaczynu cementowego i wymieszaniu go z gruntem zalegającym in situ za pomocą specjalnego narzędzia iniekcyjnego (mieszadła) wraz z iniekcją przyległych stref rozgęszczonych.
  3. Badania geofizyczne dla oceny stanu korpusu drogowego przed i po pracach wzmacniających: Celem badań geofizycznych było rozpoznanie występowania rozluźnień lub pustek w nasypie, a po zakończeniu prac sprawdzenie skuteczności wypełnienia rozluźnionych stref. W zakres badań wchodziło: pomiary elektrooporowe (profilowanie (PE) i sondowanie (PSE), pomiary elektrooporowe – tomografia (ERT) oraz pomiary georadarowe (GPR).

 

 

GALERIA

Górki Szczukowskie 2013 Górki Szczukowskie 2013 Górki Szczukowskie 2013

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.