Szymbark - X -XI 2012

OPIS REALIZACJI

 

 • Nazwa roboty : Remont elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 28,km 168+140 – 168+210 oraz km 168+430 – 168+520, w miejscowości Szymbark.
 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska25,  31-542 Kraków
 • Generalny Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 146 A
 • Projektant: SWECO Infraprojekt Sp. Z o.o. ul. Mogilska25, 31-542 Kraków
 1. Termin realizacji: 01.10.2012 – 15.11.2012
 • Opis zadania: W wyniku katastrofalnych opadów w maju i czerwcu 2010 roku, nastąpiło uszkodzenie nawierzchni prawego pasa ruchu drogi krajowej nr 28. Uszkodzenie zostało naprawione, jednak, zaistniała konieczność zapobieżenia podobnym zjawiskom w przyszłości.
 • Warunki gruntowo-terenowe: Za przyczynę uszkodzeń można jednoznacznie uznać uplastycznienie warstwy glin leżących bezpośrednio pod przepuszczalnym nasypem drogowym. Przyczyna uszkodzeń na skarpie powyżej korpusu drogi jest infiltracja wód opadowych, jednak zagrożenie osuwiskowe ma szerszy charakter. W podłożu, na głębokości 3-7m, istnieje warstwa gruntów miękkoplastycznych, obciążona dodatkowo ciśnieniem spływowym.
  Ponadto należy wymienić dwa czynniki:
  - posadowienie nasypu na glinach aluwialnych, związanych z dolina erozyjną rzeki,
  - niekorzystny kat zapadania ławic skalnych (w stronę nachylenia zbocza), stanowiących podłoże dla glin wietrzeliskowych.
  Możliwa jest również, aktywacja pierwotnej płaszczyzny poślizgowej nieaktywnego obecnie (starego) osuwiska: na styku glin oraz wietrzelin.
 • Rozwiązania projektowe: Przewiduje się naprawę lewostronnej skarpy poprzez wymianę osuniętych gruntów, oraz podparcie u podstawy konstrukcją z gabionów o wysokości 2m.
  Dodatkowo wykonać należy dren podłużny na spodzie skarpy. Wykonano również zabezpieczenie nasypu drogowego za pomocą pali CFA 60cm o długości 6m oraz 10m w rozstawie 1.5m zbrojonych HEB-em 200, kotwionych poprzez oczep za pomocą kotew gruntowych długości 15m o trwałej sile kotwiącej 100kN. Palisada zwieńczona jest oczepem żelbetowym, wykonanym z betonu C30/37 oraz stali A-IIIN. W obrębie lewostronnego pobocza przewiduje się wykonanie drenażu podłużnego na długości ok. 64m, z odprowadzeniem do istniejącego przepustu,  oraz umocnienie istniejącego rowu drogowego, na całej długości jego występowania w obrębie projektowanego remontu (35m).
  Na prawej stronie na długości 72m wykonano odwodnienie nasypu w postaci drenów wierconych o długości 18m w rozstawie co 3m, umieszczonych w warstwach nasypu drogowego, oraz w leżących bezpośrednio pod nim gruntów rodzimych, częściowo przepuszczalnych. Wyloty drenów przewidziano na prawostronnej skarpie.

 

GALERIA

Realizacje 2012 Realizacje 2012 Realizacje 2012
Realizacje 2012 Realizacje 2012  

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.