Most kolejowy nad potokiem Stryszówka IX -XI 2012

OPIS REALIZACJI

 

  • Nazwa roboty : Budowa mostu nad korytem potoku Stryszówka w km 35+968,49
  • Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
  • Projektant: Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o., Transkol Sp. z o.o., Hydrogeo, Staand Sp. z o.o.
  1. Termin realizacji: wrzesień 2012-listopad 2012
  • Opis zadania: Z uwagi na stwierdzone wykonanymi badaniami warunki geotechniczne, oraz rodzaj konstrukcji obiektu inżynierskiego zastosowano wzmocnienie podłoża pod posadowienie obiektu poprzez wykonanie mikropali TITAN 103/51 i 103/78 o długościach 12m.
  • Warunki gruntowo-terenowe: Obiekt inżynierski został zakwalifikowany do trzeciej kategorii geotechnicznej. Badane podłoże gruntowe, występujące pod projektowanymi podporami planowanego obiektu inżynierskiego M1, charakteryzuje się złożoną budowa geologiczną oraz złożonymi warunkami geotechnicznymi. W podłożu gruntowym, w strefie posadowienia fundamentów oraz bezpośrednio poniżej, zalegają czwartorzędowe, aluwialne osady akumulacji rzecznej, reprezentowane przez zaglinione piaski, żwiry i otoczaki, przykryte glinami deluwialnymi w stanie od twardoplastycznego do miękkoplastycznego (o stopniu plastyczności IL=0, 15÷0, 60). Poniżej, zdeponowana została ciągła warstwa eluwialnej zwietrzeliny i brekcji skał fliszowych.
  • Rozwiązania projektowe: Warunki gruntowe zadecydowały o pośrednim posadowieniu filarów i przyczółków mostu kolejowego. W tym celu wykonano 100 szt. mikropali TITAN 103/51 i 60 szt. mikropali TITAN 103/78 o długościach 12m.  W celu potwierdzenia założeń projektowych wykonano 5 próbnych obciążeń. Badania zakładały obciążenia siłą 1300 kN dla mikropali 103/51 i 1050kN dla mikropali 103/78. Wyniki badań próbnych obciążeń wyszły pozytywnie.

 

GALERIA

Realizacje 2012 Realizacje 2012 Realizacje 2012

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.