Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - VII 2011-2012

OPIS REALIZACJI

 

  • Nazwa roboty : Budowa Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
  • Inwestor: Muzeum Śląskie w Katowicach
  • Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
  • Projektant: Projekt wykonawczy-branża konstrukcyjna: Firma Inżynierska STATYK, Projekt technologiczny zabezpieczenia głębokich wykopów: SOLEY Sp. z o.o.  
  1. Termin realizacji: lipiec 2011 – lipiec 2012
  • Opis zadania: W ramach budowy Nowego Muzeum Śląskiego wykonana została adaptacja trzech istniejących obiektów: budynku MS_8, MS_15, MS_79 oraz wybudowany zostanie Główny Gmach Muzeum Śląskiego, Hol Centralny i wielopoziomowy garaż podziemny. Wszystkie kondygnacje nowego budynku wykonane zostaną pod ziemią w tradycyjnej technologii wykopu otwartego. W związku z tym konieczne było wykonanie głębokiego wykopu, w którym realizowane będą prace budowlane. Po zakończeniu budowy ścian części podziemnych, wykopy zostaną zasypane. Największa głębokość wykopu wynosiła ok. 15,50 m.
  • Warunki gruntowo-terenowe: Na potrzeby obliczeń stateczności skarp wykopów dokonano analizy i syntezy warunków geologiczno-inżynierskich w obrębie projektowanego wykopu. Wykorzystano w tym celu informacje zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Budowę geologiczną omawianego obszaru stanowiły utworu czwartorzędu i karbonu.  Od powierzchni zalegały utwory nasypowe i utwory wodnolodowcowe w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych, pyłów, piasków ze żwirem i iły posiadające na ogół korzystne nośności. Głębiej występowały kompleksy piaskowcowo – ilaste w części stropowej zwietrzałe. Strop skał litych zalegał na głębokości 0,7m – 23,0m ppt. Lokalnie występowały pustki i drobne uskoki. W podłożu przedmiotowego terenu praktycznie nie występowała woda gruntowa. Z uwagi na warunki geotechniczne podłoża gruntowego oraz rodzaj projektowanego obiektu ustalono trzecią kategorię geotechniczną. Bezpośrednio pod obszarem inwestycji, oraz bliskim sąsiedztwie prowadzona była na gł. od ok. 20m do ok. 400m podziemna eksploatacja górnicza.
  • Rozwiązania projektowe: Zasadniczym elementem zabezpieczenia skarp wykopów stanowiły samowiercące iniekcyjne gwoździe gruntowe i mikropale kotwiące o długościach od 6m do 30m. Zabezpieczenie stateczności przypowierzchniowej stanowiła siatka Tecco, oraz obrzutka z betonu natryskowego-torkretu. W sąsiedztwie istniejących budynków MS_8 i MS_15) wykonano zabezpieczenia poprzez konstrukcję palisady kotwionej z pali DFF Ø400m zbrojonych kształtownikami HEB o długościach od 15m do 19,5m. Do podparcia palisady zastosowano gwoździe gruntowe, oraz stężenia z profili stalowych. Konieczne było również wzmocnienie istniejących fundamentów budynków MS_8, MS_15 i wieży szybu MS_79 poprzez wykonanie mikropali pionowych TITAN 52/26, TITAN 73/53 i TITAN 73/56
    o długościach od 6m do 18m.

 

GALERIA

Realizacje 2012 Realizacje 2012 Realizacje 2012
Realizacje 2012   

Na potrzeby obliczeń stateczności skarp wykopów dokonano analizy i syntezy warunków geologiczno-inżynierskich w obrębie projektowanego wykopu. Wykorzystano w tym celu informacje zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Budowę geologiczną omawianego obszaru stanowiły utworu czwartorzędu i karbonu.  Od powierzchni zalegały utwory nasypowe i utwory wodnolodowcowe w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych, pyłów, piasków ze żwirem i iły posiadające na ogół korzystne nośności. Głębiej występowały kompleksy piaskowcowo – ilaste w części stropowej zwietrzałe. Strop skał litych zalegał na głębokości 0,7m – 23,0m ppt. Lokalnie występowały pustki i drobne uskoki. W podłożu przedmiotowego terenu praktycznie nie występowała woda gruntowa. Z uwagi na warunki geotechniczne podłoża gruntowego oraz rodzaj projektowanego obiektu ustalono trzecią kategorię geotechniczną. Bezpośrednio pod obszarem inwestycji, oraz bliskim sąsiedztwie prowadzona była na gł. od ok. 20m do ok. 400m podziemna eksploatacja górnicza.

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.