Mogilany - VI - VII 2012

OPIS REALIZACJI

 

 • Nazwa roboty : Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem uszkodzonych fragmentów skarp nasypu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany w km 678+780 do km 679 + 160 strona lewa
 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
 • Generalny Wykonawca: SOLEY Sp. z o.o.
 • Projektant: K1 Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane Bożena Trzpis
 1. Termin realizacji: kwiecień 2012 – lipiec 2012
 • Opis zadania: Z uwagi na obfite opady atmosferyczne, oraz brak odpowiedniego odwodnienia ujmującego całą wodę wzdłuż górnej krawędzi skarpy oraz duże nachylenie skarp nasypu drogowego drogi DK 7 doprowadziły do powstania zsuwu powierzchniowego. W związku z tym dokonano zabezpieczenia konstrukcyjnego skarpy nasypu oraz zabezpieczenia powierzchniowego wraz z odwodnieniem.
 • Warunki gruntowo-terenowe: Na podstawie badań geologicznych obszar robót został zakwalifikowany do skomplikowanych warunków gruntowych a tym samym do trzeciej kategorii geotechnicznej. Budowa geologiczne rejonu Mogilan jest skomplikowana i jest wynikiem długotrwałych procesów geologicznych takich jak fałdowanie i sedymentacja, zachodzących na terenie Zapadliska Przedkarpackiego i Karpat Zewnętrznych (fliszowych). Wykonanymi wierceniami natrafiono na zwietrzelinę łupka pstrego (trzeciorzęd-paleogen) wykształconą w postaci iłów i iłów pylastych. Powyżej znajdowały sie czwartorzędowe (holocen) utwory aluwialne wykształcone w postaci glin piaszczystych z przewarstwieniami piasków gliniastych, piasków gliniastych z przewarstwieniami namułów oraz piasków średnich ze śladami części organicznych i drobnymi okruchami piaskowca. Przypowierzchniową warstwę stanowiły grunty antropogeniczne stanowiące nasyp drogowy. Nasypy te zbudowane były z różnych gruntów: pospółek, iłów, glin z piaskami gliniastymi oraz piasków średnich.
 • Rozwiązania projektowe: Przyjęty zakres prac stabilizacyjnych obejmował:
  •    Wykonanie odwodnienia,
  •    Wykonanie uzupełnienia ubytków powstałych po spływie powierzchniowym wody z drogi krajowej kruszywem 32/63 z zagęszczeniem warstwami,
  •    Wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia wykonanego w technologii siatki stalowej TECCO,
  •     Wykonanie gwoździ gruntowych Titan 30/11 do zastosowań trwałych o długości 18m oraz nośności minimum 180 kN, w rozstawie podłużnym co ok. 1, 5 m, poprzecznym co ok. 1, 5 m z przesunięciem o 0, 75m,
  •    Uzupełnienie ubytków humusu z obsianiem trawą.

 

GALERIA

Realizacje 2012 Realizacje 2012 Realizacje 2012

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.