Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja - VII 2012

OPIS REALIZACJI

 

  • Nazwa roboty : Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1419S Jeleśnia – Koszarawa – Zawoja w m. Koszarawa Bystra
  • Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec
  • Generalny Wykonawca: Roboty Budowlane Inżynierskie „Satbud” Robert Satława, ul. Wesoła 29, 34-322 Gilowice
  • Projektant: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji „mkm Perfect” Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
  1. Termin realizacji: lipiec 2012
  • Opis zadania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska drogowego wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1419 S w miejscowości Koszarawa Bystra. Stabilizacja osuwiska obejmuje: remont nawierzchni i korpusu drogowego, remont rowu przydrożnego, remont przepustu, zabezpieczenie konstrukcyjne. Bezpośrednią przyczyną powstania osunięć gruntu było pogorszenie się jego parametrów geotechnicznych na wskutek nasycenia porów gruntowych wodą gruntową oraz dociążenie skarpy powstałymi siłami ciśnienia spływowego.
  • Podłoże stanowiły: Tektonicznie teren osuwiska zlokalizowany jest na obszarze tzw. Jednostki magurskiej Zachodnich Karpat Fliszowych. Na obszarze objętym ruchami masowymi występuje facja łupkowa, w obrębie której stwierdzono łupki ilaste, w części spągowej przewarstwione cienkimi ławicami piaskowca. Tylko w części wyrobisk skały podłoża pokryte są warstwą własnych zwietrzelin, kamienistych lub spoistych, co świadczy o aktywności geodynamicznej tego zbocza górskiego również w przeszłości. Grunty rodzime, w obrębie korpusu drogi pokryte są utworami antropogenicznymi formującymi nasyp drogowy. Wodę gruntową, o zwierciadle swobodnym i napiętym oraz w postaci licznych sączeń, stwierdzono w większości z wykonanych wyrobisk.
  • Rozwiązania projektowe: Zaprojektowano wzmocnienie korpusu (równolegle do osi drogi) składające się z wierconych pali pionowych, o średnicy 400m, zwieńczonych oczepem żelbetowym o długości 60m. Dodatkowe wzmocnienie stanowią samowiercące mikropale kotwiące. Pale o długości 12m, zbrojone dwuteownikami HEB w rozstawie osiowym 1,5m. Mikropale kotwiące ukośne Titan 40/16 o długości 15m w rozstawie co 3m pomiędzy palami pionowymi. W celu zwieńczenia głowic mikropali górne odcinki należy zakotwić w belce oczepowej na długości min 50cm. W ramach zadania wykonano 40szt. pali wierconych, zbrojonych, o długości 12m (łącznie 480mb) oraz 20szt. mikropali Titan o długości 15m (łącznie 300mb).

 

GALERIA

Realizacje 2012 Realizacje 2012 Realizacje 2012

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.