Obwodnica miasta Jarosław - XI 2011 – I 2012

OPIS REALIZACJI

 

 • Nazwa roboty : Budowa węzła drogowego S-5 łączącego drogę powiatową 1766R  (ul. Morawska) z projektowaną obwodnicą m. Jarosławia
 • Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 30, 35-111 Rzeszów
 • Generalny Wykonawca: Eurovia Polska S.A., ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław
 • Projektant: Arcadis Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów
 • Termin realizacji: listopad 2011 – styczeń 2012
 • Opis zadania: Niniejszy projekt przewiduje zabezpieczenie skarp poprzez gwoździowanie na odcinku od km 0+519,03 do km 0+608,62. Przewidziano wykonanie ściany oporowej ze wstępnym odchyleniem płaszczyzny od pionu 8% w kierunku naziomu oraz skarpy gwoździowanej z oblicowaniem z siatki stalowej.
 • Podłoże stanowiły: Przypowierzchniową warstwę profilu gruntowego budują gleby próchniczne o miąższości dochodzącej do 0,7m. Na odcinku projektowanej ściany oporowej i pod warstwą gleby występują silnie odkształcalne grunty organiczne (namuły, torfy), grunty spoiste w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Maksymalna miąższość tych warstw dochodzi do 5,5m. Następnie zalegają średniozagęszczone piaski, żwiry i pospółki (miąższość 4,0m). Na głębokości 9,0m zalegają iły krakowieckie. Tworzą one grubą serię iłów i iłołupków z niewielkimi wkładkami piasków o miąższości kilku metrów. Trasa przebiega strefą kontaktową pomiędzy jednostkami, w obrębie skarpy lessowej. Na odcinku projektowanej ściany oporowej poziom wody gruntowej o zwierciadle napiętym występuje na głębokości 5,4m ppt. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości około 1,0m ppt. W obrębie skarpy lessowej nie stwierdzono wody gruntowej.
 • Zaprojektowano wykonanie gwoździowania w technologii samowiercących żerdzi iniektowanych po wykonaniu otworu zaczynem cementowym. Gwoździowanie wykonano z poziomu skarpy pod kątem 15° w dół od poziomu. Gwoździowanie wykonywane od góry z jednoczesnym odkryciem skarpy na max. wysokość 2,25m. Skarpa zabezpieczona przed osunięciem płytami prefabrykowanymi o wymiarach 1,2x1,2x0,1m. Płyty nakładane na gwoździe i dociskane do skarpy nakrętkami. Oblicowanie stanowią płyty prefabrykowane. Pomiędzy nimi a płytami okładziny tymczasowej zaprojektowano wykonanie konstrukcji żelbetowej monolitycznej o grubości 20cm z betonu C25/30. Skarpę S-5 oblicowano przy użyciu siatki stalowej połączonej z wgłębnym zabezpieczeniem gwoździami gruntowymi za pomocą systemowych płyt i nakrętek. W ramach projektowanego zabezpieczenia skarp wykonano łącznie 3848mb gwoździ gruntowych Titan 40/16 o długościach:
  -    Ściana oporowa M-2: 20m, 4m
  -    Skarpa gwoździowana S-5: od 3m - 30m

 

GALERIA

Realizacje 2012 Realizacje 2012 Realizacje 2012

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.